close
تبلیغات در اینترنت
استخدام نیرو دریایی ارتش
آخرین مطالب


 اخبار

سازمان سنجش

 اخبار

دانشگاه آزاد

 استخدام های

استان فارس

 نیازمندی های

خبر جنوباسلاید شو


کد اخبار

استخدام نیرو دریایی ارتش

استخدام نیرو دریایی ارتش

 

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت صیانت از مرزهای آبی و حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی به شرح مندرج در ذیل از بين جوانان متدين و انقلابي و داراي روحيه ايثارگري همرزم می‌پذیرد.

الف) شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

4- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهيدان ، آمادگي انجام ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

5- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي گيرد.

6- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

7- داشتن انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري.

4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي

8- شرايط سني:

1-8: حداکثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد 29 سال تمام می باشد.

8-2: شرایط سنی داوطلبان با مدرک کارشناسی حداكثر 28 سال مي باشد.

8-3: شرایط سنی داوطلبان با مدرک دیپلم جهت کارمندان تجربی حداقل 18و حداكثر آن 26 سال مي باشد.

(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي از شروط سن و معدل معاف مي‌باشند)

9- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) که تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1397 باشد، الزامي است .

10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي رشته‌های مهندسی و حداقل معدل 14 در رشته هاي غیر مهندسی.

12-كسانيكه بعنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

13-استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

ب) شرايط اختصاصي استخدام

دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي، فني و افسري  به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص(کلیه کارشناسان می‌بایست دارای مدرک کارشناسی پیوسته باشند).

براي تخصص‌هاي فني مندرج در بند «و» دارا بودن مدرک معتبر از سازمان فني‌و‌حرفه‌ای يا سابقة کار معتبر در همان حوزة تخصصي الزامی می‌باشد.

جهت تخصص کمک بهیاری، داشتن مدرک معتبر کمک بهیاری یا کمک پرستاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت تخصص بهیاری، داشتن مدرک معتبر بهیاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام، از اولویت برخوردار هستند.

براي استخدام در كلية تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.

حافظان کل قرآن کريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.

پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنا به صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

افرادي که قبلاً يک بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند و پس از پایان مدت تعهد از خدمت منفک گردیده‌اند، نمي‌توانند ثبت نام نمایند.

ج : تخصص‌‌هاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله)

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد

جنسيت

1

مهندسي برق- مخابرات

كارشناس

11  نفر

مرد

2

مهندسی نرم افزار

كارشناس

2 نفر

مرد

4

حقوق

کارشناس

2 نفر

مرد

5

مهندسی مکانیک/متالوژی

كارشناس

1 نفر

مرد

6

مهندسی الکترونیک

كارشناس

1 نفر

مرد

7

مهندسی عمران

كارشناس

1 نفر

مرد

د : تخصص‌هاي کارمند بهداشتي مورد نياز (پيماني 6 ساله)

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسيت

1

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

كارشناس  ارشد

یک نفر

آمادگاه سیرجان

مرد و زن

2

بهداشت حرفه ای

كارشناس

یک نفر

بندرعباس

مرد و زن

3

پرستاری

كارشناس

دو نفر

بندرعباس و کنارک

مرد و زن

4

امداد و سوانح

كارشناس

یک نفر

بندرعباس

زن

5

بینایی سنجی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

6

شنوایی سنجی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

7

فیزیوتراپی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

8

مدارک پزشکی

كارشناس

یک نفر

کنارک

مرد و زن

9

مهندسی محیط زیست

كارشناس

دو  نفر

مرکز آموزش وظیفه سیرجان، کنارک

مرد و زن

10

توانبخشی

كارشناس

یک نفر

تهران (بیما گلستان)

مرد و زن

11

مامایی

کارشناس

یک نفر

کنارک

زن

12

بهیار

دیپلم

یک نفر

کنارک

مرد و زن

13

کمک کار بهداشتی

دیپلم

دو نفر

آمادگاه سیرجان، تهران

مرد و زن

ه: تخصص هاي کارمند تجربی مورد نياز (پيماني 6 ساله)

رديف

تخصص

   مدرک تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسیت

1

آشپز

 ديپلم

هشت نفر

    بندرعباس- کنارک- جاسک- انزلی- کارخانجات- سیرجان (آمادگاه)

مرد

2

مهماندار

ديپلم

چهار نفر

نوشهر- بندرعباس- کنارک

مرد

3

تراشکاری یگان‌های شناور

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

4

بنائی

دیپلم

یک نفر

کنارک

مرد

5

جوشکاری عمومی

دیپلم

یک نفر

کارخانجات بندرعباس

مرد

6

لوله کشی

دیپلم

دو نفر

منجیل/آمادگاه ناوگان شمال - رشت

مرد

7

خیاطی

دیپلم

یک نفر

سیرجان/مرکز آموزش وظیفه

مرد

8

آهنگری و جوشکاری خودرو

دیپلم

یک نفر

سیرجان /آمادگاه ناوگان جنوب

مرد

9

نقاشی خودرو

دیپلم

یک نفر

نوشهر

مرد

10

جوشکار (جوشکار بدنه نرم و مخازن زیرسطحی)

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

11

نقاش (نقاش